Jakość

Laboratorium

Najwyższa jakość produkowanych odlewów jest naszym celem nadrzędnym. Wysoka klasa oferowanych produktów zależy od wielu czynników, m.in. od surowców użytych do wytopu metalu, jakości masy formierskiej, technologii poszczególnych faz procesu produkcyjnego, oprzyrządowaniu itp. dlatego, każdy z etapów produkcji podlega szczegółowej kontroli i jest wciąż udoskonalany.

W celu zapewnienia odbiorcom najwyższej jakości produktów firma KOTLEX dysponuje zapleczem laboratoryjnym, które prowadzi regularną analizę chemiczną metalu przy użyciu spektrometru firmy WAS.

Odlewnia prowadzi również analizę zgładów metalograficznych przy pomocy mikroskopu oraz ich cyfrową dokumentację fotograficzną.

Prowadzone są również badania własności mechanicznych wyrobów gotowych: twardości przy użyciu twardościomierza Brinella oraz udarności stosując urządzenia kafarowe.

Certyfikacja

Firma KOTLEX, po przeprowadzeniu szeregu badań oferowanych produktów oraz audytów w latach 2001 – 2003, uzyskała Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji całego typoszeregu wstawek hamulcowych na kolei, wydane przez Główny Inspektorat Kolejnictwa RP.

W 2024 roku wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością w oparciu o najnowsze normy. W efekcie odlewnia otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający wysoką jakość odlewów.

W ramach wdrożenia i certyfikacji, zoptymalizowaliśmy strukturę organizacyjną firmy, oraz metody zarządzania, a także prowadziliśmy szczegółową kontrolę produkcji na każdym jej etapie.

Transport

Dostawa zawsze na czas

Wsparcie 24/7

Jesteśmy do dyspozycji

Transakcja

100% bezpieczny zakup

Gwarancja

Zapewniamy jakość

Kwalifikacje

Doświadczona kadra