Ochrona Środowiska

System wtrysku tlenu

W 2005 roku uruchomiliśmy instalacje bezpośredniego wtrysku tlenu z szybkościami naddzwiękowymi do dysz żeliwiaka firmy AIR PRODUCTS.
System tlenowo-paliwowy firmy Air Products dla żeliwiaków w produkcji żelaza pozwala na ograniczenie emisji gazów spalinowych, takich jak CO, CO₂, SO₂ i NOₓ.
Pyły pokoksowe są wyłapywane przez płaszcz wodny mokrego łapacza iskier.

Korzyści z zastosowania techonolgii

Zwiększenie wydajności dzięki transferowi energii bezpośrednio do strefy topienia,

Zmniejszenie zapotrzebowania na koks i możliwość zastąpienia węglem pozostałego ładunku koksu w procesach opartych na koksie,

Optymalna kontrola nad temperaturami w żeliwiaku,

Zmniejszenie emisji gazów spalinowych, takich jak CO, CO₂, SO₂ i NOₓ

Nowy system odpylania oczyszczalni

W 2021 roku firma dokonała kolejnej inwestycji mającej na celu ograniczenie emisji pyłów z instalacji oczyszczalni odlewów.
Zanieczyszczone gazy z pyłami pochodzącymi ze śrutowania oraz szlifowania odlewów przechodzą przez system komór rozprężnych poprzez komory osadcze aż do komory filtrów workowych pulsacyjnych. Filtry są odpylaczami suchymi odpylaczami wyposażonymi w płaskie wkłady filtracyjne w układzie poziomym z automatyczną regeneracją pneumatyczną. Sprawność instalacji wynosi 97%. Wydajność odpylania to 10 800m3/h

ROZWIJAMY SIĘ DLA NASZYCH KLIENTÓW

Transport

Dostawa zawsze na czas

Wsparcie 24/7

Jesteśmy do dyspozycji

Transakcja

100% bezpieczny zakup

Gwarancja

Zapewniamy jakość

Kwalifikacje

Doświadczona kadra