Najwyższa jakość produkowanych odlewów jest naszym celem nadrzędnym. Wysoka klasa oferowanych produktów zależy od wielu czynników, m.in. od surowców użytych do wytopu metalu, jakości masy formierskiej, technologii poszczególnych faz procesu produkcyjnego, oprzyrządowaniu itp. dlatego, każdy z etapów produkcji podlega szczegółowej kontroli i jest wciąż udoskonalany.

W celu zapewnienia odbiorcom najwyższej jakości produktów firma KOTLEX dysponuje zapleczem laboratoryjnym, które prowadzi regularną analizę chemiczną metalu przy użyciu spektrometru firmy WAS. Odlewnia prowadzi również analizę zgładów metalograficznych przy pomocy mikroskopu oraz ich cyfrową dokumentację fotograficzną.

Prowadzone są również badania własności mechanicznych wyrobów gotowych: twardości przy użyciu twardościomierza Brinella oraz udarności stosując urządzenia kafarowe.

Firma KOTLEX, po przeprowadzeniu szeregu badań oferowanych produktów oraz audytów w latach 2001 - 2003, uzyskała Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji całego typoszeregu wstawek hamulcowych na kolei, wydane przez Główny Inspektorat Kolejnictwa RP.

W celu ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w roku 2005 została uruchomiona instalacja bezpośredniego wtrysku tlenu do dysz żeliwiaka.Lokalizator internetowy